VATTENTÄT GARANTI 30 ÅR

Våra garantier

 

För att det ska kännas bra i magen


Vi vet att byta tak är en stor investering för villa- och fastighetsägare och för att du ska känna dig trygg erbjuder Kungstak alltid 10 års garanti på utfört arbete samt marknadens bästa garantier tillsammans med våra partners
Mataki och Tätskiktsgarantier. Garantin omfattar material, följdskador och entreprenörens arbete och lämnas av auktoriserade takentreprenörer.

Garantin är knuten till fastigheten vilket innebär att den följer med vid en eventuell försäljning. Det ger en bra känsla i magen för både dig som säljare och den som tar över fastigheten.

S:T Eriks är producent och vår huvudleverantör av takpannor. De erbjuder en garanti på trettio år från leveransdagen på deras betongtakpannor. Garantin gäller hållfasthet, vattentäthet, samt frostbeständighet enligt SSEN 490/491.

Vi använder även andra leverantörer såsom Benders, Vittinge som erbjuder en produktgaranti på 10 år.

Läs mer om våra garantier för solceller

Upp till 30 års garanti

När du anlitar Kungstak för att lägga nytt tak får du marknadens bästa garantier med vattentät garanti i upp till 30 år.

Mataki

Mataki erbjuder omfattande garantier för både takentreprenörer och dess kunder samt proffsbyggare och deras uppdragsgivare och slutligen dig som slutkund i bygghandeln. Vi erbjuder garantitider på allt från 10 år upp till 30 år.

Du kan läsa mer om garantierna hos våra partners eller kontakta oss.

Läs mer om Matakis garantier här

 

Tätskiktsgarantier

Med Tätskiktsgarantier är du säker vad som än händer. Vårt trygghetspaket för tätskikt på tak täcker såväl material som följdskador och omfattar även takläggarens arbete. Du som kund betalar inget extra –  tätskiktsgarantier  ingår i priset om du väljer att anlita en av våra auktoriserade takläggare vars arbete omfattas av Tätskiktsgarantier.

Du kan läsa mer om garantierna hos våra partners eller kontakta oss.

Läs mer om Tätskiktsgarantier här.

Upp till 30 års garanti

Garanti för takpannor

Ansvarstid

Garantin gäller för en tid av trettio år från leveransdagen på av oss levererade betongtakpannor.

Förutsättning för garantin

Garantin gäller under förutsättning att de levererade betongtakpannorna före uppläggningen vårdats väl samt att de hanterats och använts på ett fackmässigt riktigt sätt. 

Takpannorna skall vara lagda enligt S:t Eriks läggningsanvisning.

Skador som ingår i garantin

Garantin gäller hållfasthet, vattentäthet samt frostbeständighet enligt SSEN 490/491

Anmälan om skada

Reklamation skall ske skriftligen till S:t Eriks inom skälig tid och senast en månad efter ansvarstidens utgång. Om så inte sker ansvarar inte S:t Eriks för felet.

Tid för skadans avhjälpande

Vi förbinder oss att senast inom en månad efter erhållen anmälan om skada enligt punkt 3 utföra besiktning och därest anmälda skador är att hänföra till dessa bestämmelser inom ytterligare en månad lämna ersättning enligt punkt 6.

Ersättning

Vi förbinder oss att för skador, för vilka dessa garantibestämmelser gäller, utan kostnad för köparen tillhandahålla dessa nya takpannor av samma slag och antal som skadats.

S:t Eriks står för utbytet av dessa. I övrigt gäller ABM 07/ABM 92 BR.

Vill du ha hjälp?

Enkla eller svåra frågor, projekt på gång eller offertförfrågan. Skicka ett meddelande så svarar vi!